Sem vložte podnadpis

2020


Výročka

17.1.2020

V pátek 17.1.2020 se v klubovně sdh uskutečnila výroční valná hromada sboru. 

Na úvod starosta sboru přivítal všechny přítomné. Z hostů dorazili zástupci sdh Třibřichy, Morašice a Markovice. Následovala zpráva velitele sboru Milana Komárka, velitele družstva Petra Kořána, zpráva o hospodaření Renaty Basárové. Zprávu revizní komise přednesl Bohuslav Hrstka. Dále promluvil za obec starosta obce Libor Kopecký.

Dále následovala volba starosty sboru, jednatele a revizní komise. Valná hromada jednohlasně schválila stejné složení, v jakém pracovala v předchozích dvou letech.

Ocenění za 10 let práce u sboru:

   Jan Hodic, Petr Pištínek ml., Martin Pištínek

Ocenění za 20 let práce u sboru:

   Petr Honek                                                                Foto