2016

Valná hromada


V sobotu 9.ledna 2016 se od 18.00 hod. konala v klubovně SDH Valná hromada sboru dobrovolných hasičů Lány.

 Na úvod starosta sboru Ladislav Dvořáček přivítal přítomné členy a hosty. Z obce Morašice se valné hromady zúčastnily starosta SDH František Roztočil a jednatel Miloš Jožák, z obce Třibřichy Okrskový starosta Roman Podloucký a za rozhodčí Jiří Pochobradský z obce Markovice. Starosta obce Lány Libor Kopecký ve svém příspěvku poděkoval hasičům za jejich činnost v loňském roce při přípravě společenských akcí a za pomoc obci formou dobrovolných brigád. Návrhová a volební komise navrhla valné hromadě kandidáta na starostu SDH Lány za odstupujícího Ladislava Dvořáčka. Nový starosta SDH Lány Petr Pištínek st. byl schválen všemi přítomnými hlasy. Po přednešení všech příspěvků a zhodnocení uskutečněných akcí došlo k ocenění členů sboru za:       10let práce pro sbor -Tomáš Dvořáček ml., Milan Komárek, Josef Kuchař, Petr Pištínek st., Petra Nägele, Dáša Pištínková

  30let práce pro sbor - Tomáš Dvořáček st.

Valnou hromadu ukončil odsupující starosta sboru závěrečným slovem, v němž poděkoval přítomným členům za účast a popřál novému starostovi Petru Pištínkovi hodně úspěchů v jeho práci.


Hasičský ples

V sobotu 20. února 2016 se od 20.00 hod. konal v Kulturním domě v Bylanech tradiční hasičský ples obcí Bylany, Třibřichy a Lány. Organizací plesu byla v letošním roce pověřena obec Třibřichy.


Stavba dvojgaráže

Údržba zeleně v obci

V sobotu 19.března 2016 se konala brigáda na úpravu a obnovu veřejné zeleně podél potoka Bylanka. Brigádě předcházelo posouzení zdravotního stavu stromů a ohrožení veřejných prostranství a elektrických vedení. Byly vytipovány tři lokality, kde byl zásah do stávající zeleně nejvíce zapotřebí. Pronájem plošiny zajistil obecní úřad a se stahováním dřeva pomohl traktorem Ladislav Dvořáček a Václav Kaplan.  Více foto

Ovar a polévka

25.3.2016

Sázení stromků

3.4.2016

Pálení čarodějnic

V sobotu 30. dubna 2016 se na prostranství před hasičskou klubovnou slétly čarodějnice z blízkého okolí pro které bylo připraveno několik soutěží. Např. hod koštětem, slalom na koštěti a stínání čarodějnice. Vrcholem odpoledne byla již tradičně volba miss čarodějnice, ve které zvítězila Sofča Lamberská, druhá skončila Terezka Jordáková a třetí Valča Lamberská. Více foto

Okrsková soutěž

14.5.2016

V sobotu 14.5.2016 proběhla okrsková soutěž v hasičském útoku, která se letos konala v Lánech. Soutěže se letos zúčastnilo družstvo z Bylan, Lánů a dvě družstva z Třibřich. Za krásného počasí se nejlépe dařilo hasičům z Lánů, druhé skončilo družstvo Třibřichy "A", třetí Bylany a čtvrté Třibřichy "B". O občerstvení se postaraly sestry hasičky, které letos připravily klobásky a bramboráky.    Více foto

Grilování "kýta,bůček"

28.5.2016

Dětský den

4.6.2016

                                            Memoriál Zdeňka Hrstky

18.6.2016

Dne 18.6. 2016 se u příležitosti 135. výročí založení SDH Lány konala hasičská soutěž "Memoriál Zdeňka Hrstky." Při velmi vydařeném počasí se soutěže zúčastnilo osm družstev v hasičském útoku a následně čtyři družstva v netradiční štafetě. Zpestřením celého odpoledne bylo vystoupení dětského družstva z SDH Morašice, ukázka profesionálního zásahu při dopravní nehodě hasiči z Heřmanova Městce a výcvik služebních psů s ukázkami zadržení pachatele. O občerstvení se již tradičně postaraly ženy z místního SDH. Po celý den byl hostům k dispozici guláš a klobásy. Děti asi nejvíce ocenily hranolky, párek v rohlíku, nebo třeba nanuky. V hasičském útoku zvítězilo družstvo z Kostelce, ve štafetě pak domácí Lány ("stará garda"), kteří dostali do svého držení putovní pohár. Více foto

Staročeské posvícení

27.8.2016

O posledním prázdninovém víkendu se v Lánech uskutečnilo tradiční posvícení. Už brzy ráno přivítal starosta obce účastníky již 9.ročníku volejbalového turnaje "O pohár starosty obce". V průběhu dne probíhaly soutěže pro děti, které připravil oddíl Berušek. Následovala bohatá tombola,jejíž první cenou byl v letošním roce zahradní gril. Dále proběhla soutěž o nejchutnější pomazánku, kterou vybrala komise ve složení Petra Doležalová, Marie Koláčná, Bohuslav Hrstka, Vladimír Dymák a Josef Kuchař. Celé velmi horké odpoledne slovem provázel pan Petr Kořán st. Večer pokračovala zábava na tanečním parketu s kapelou Wječná žízeň. Více foto z celého dne.

Výsledky volejbalového turnaje:

1. místo - SK Lány

2.místo - Veverky

3.místo - Senioři

4.místo - Morašice

Výsledky soutěže o nejchutnější pomazánku:

1.místo - Naďa Velínská

2.místo - Dagmar Jirásková

3.místo - Dagmar Pištínková

Podzimní brigáda

15.10.2016

Brigáda byla zaměřena na úklid okolí klubovny, sekání podél potoka a dokončení a úklid venkovního posezení po pokládce zámkové dlažby. Foto

Advent 2016

27.11.2016

V podvečer první adventní neděle 27.11. se sešli obyvatelé obce Lány k zahájení období adventu. Na veřejném prostranství u hasičské klubovny bylo připraveno vyzdobené pódium pro účinkující děti z dětského oddílu berušky, kteří si letos připravily pohádku o ježíškovi. Pro návštěvníky byly připraveny horké nápoje (svařené víno, čaj a punč). Foto z celé akce zde.

Silvestr

                                                                        31.12.2016

Foto zde

ARCHITECT STUDIO, Václavské náměstí 1, Praha, 110 00, +420 100 123 456
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky