2015

Libor K."50"


"Výročka"

Výroční valná hromada SDH Lány.

V sobotu 10.1.2015 se od 18.00 hod. konala v klubovně SDH výroční Valná hromada.

Na úvod přivítal přítomné členy a hosty starosta sboru Ladislav Dvořáček. Z obce Morašice se zůčastnil starosta SDH František Roztočil a jednatel Miloš Jožák. Za rozhodčí Jiří Pochobradský z Markovic.

Dalším bodem schůze bylo schválení návrhové a volební komise ve složení Bohuslav Hrstka, Marie Kopecká a Tomáš Velínský.

Dále schůze pokračovala příspěvkem o činnosti sboru v uplynulém období, kterou přednesl velitel sboru Tomáš Dvořáček st. Ocenil především pořádané akce, jako hasičský ples, pálení čarodějnic, dětský den a hasičskou soutěž Memoriál Zdeňka Hrstky.

O výsledcích soutěžního družstva v roce 2014 seznámil přítomné velitel družstva Robert Marx, který se na závěr svého vystoupení vzdal funkce velitele s ohledem na své pracovní vytížení. Na funkci velitele družstva navrhl Petra Pištínka ml.

Zprávu o hospodaření přednesla Renata Basarová, zprávu revizní poté Milan Komárek.

Starosta obce Lány Libor Kopecký poděkoval hasičům za jejich činnost v uplynulém roce při přípravě společenských akcí a za pomoc obci formou dobrovolných brigád. Dále informoval členy SDH o schváleném rozpočtu obce na rok 2015 a o plánovaných investicích.

Dalším bodem valné hromady bylo ocenění členů sboru za 10 let práce u sboru Tomáš Dvořáček ml., Petra Nägele a Milan Komárek. Za 50 let Miloš Kubelka.


Valná hromada jednohlasně shválila usnesení z Valné hromady a složení výboru SDH Lány:

- starosta Ladislav Dvořáček

- jednatel Petra Nägele

- velitel sboru Tomáš Dvořáček st.

- hospodář Renata Basárová

- velitel družstva Petr Pištínek ml.

- preventista Petr Kořán

- strojník Petr Honek

- kronikář Ivan Kopriva

- člen výboru Libor Kopecký


Miss čarodějnice Lány

30. dubna  se na prostranství před hasičskou klubovnou slétly malé čarodejnice z blízkého okolí. S cílem předejít sporům, která je ta nejkrásnější byly přítomným rozdány hlasovací lístky. Každý měl možnost zvolit pouze jednu, která byla dle jeho uvážení ta nej. Soutěž byla velice vyrovnaná a konečné pořadí znělo takto: 1. Vendulka Doležalová, 2-3. (shoda hlasů) Viktorka Lamberská, Lukáš Komárek. Všechny malé i velké čarodejnice byly odměněny. Po skončení soutěže byla zapálena hranice dřeva, kterou připravili členové SDH Lány a zároveň proběhlo opékání špekáčků na malém ohništi u klubovny. Každý účastník akce obdržel špekáček zdarma.


Memoriál

Po třinácté se do obce Lány sjela družstva hasičů o okolních obcí, aby zde svedla boj o putovní pohár v memoriálu Zdeňka Hrstky. Letošní soutěž se hasiči s Lánů připravovali pod vedením bratrů Petra a Martina Pištínka. Stejně jako v minulých letech tak i letos byla soutěž obohacena o štafetový závod s plněním netradičních úkolů (přechod přes provizorní lávku nad místním potokem, řezání dřeva ruční pilkou, přenos zraněného či nošení pneumatiky od traktoru a to vše se štafetovým kolíkem - proudnicí). Samotná soutěž probíhala ve dvou kolech a pro pořadí družstev byl rozhodující lepší dosažený čas v jednom ze soutěžních kol. Celkové umístění Memoriál Zdeňka Hrstky: 1. dr. Kostelec, 2. dr. Markovice, 3. dr. Lány A, 4. dr. Lány B. Štafeta: 1. dr. Markovice, 2. dr. Lány A, 3. dr. Kostelec, 4. dr. Lány B. Pro letošní ročník Memoriálu Zdeňka Hrstky si připravily naše ženy různé formy občerstvení pro účastníky soutěže a pro všechny návštěvníky soutěžního odpoledne.


Dětský den

Tak jako každý rok i tento se hasiči SDH Lány postarali o oslavy k Mezinárodnímu dni dětí. Celý chod dětského odpoledne probíhal hladce a děti si mohly užívat soutěží - např. skákání v pytli, chůze na chůdách, nošení kelímků s vodou v zubech s plněním nádob. U každé disciplíny  závodníci dostali razítko na soutěžní kartu, kterou po vyplnění mohli vyměnit za věcnou odměnu. Po ukončení soutěží na každého malého účastníka čekalo občerstvení v podobě opečeného buřtíka.


Grilování - "kýta, bůček"

Pěkné počasí se musí umět využít..... :-)


Grilování "kuře"

 Staročeské posvícení 

a turnaj o putovní pohár starosty obce

Oslavy staročeského posvícení v Lánech, které jsou pořádány Obecním úřadem Lány za finanční a materiální podpory sponzorů, byly v letošním roce provázeny obavymi, zda s ohledem na tropické teploty nebudeme muset pro návštěvíky zajišťovat lékařskou službu pro nebezpečí přehřátí organismu. Naštěstí se v odpoledních hodinách větší část areálu u hasičské klubovny dostala do stínů stromů a odpolední teplota přes třicet stupňů byla celkem snesitelná. O dodržení pitného režimu se postarali členové sboru dobrovolných hasičů. Letos byly otevřeny v klubovně nové pánské a dámské toalety, které si hasiči vybudovali vlastními silami. Od dopoledních hodin probíhal na tenisovém kurtu sedmý ročník turnaje o putovní pohár starosty obce ve volejbale smíšených družstev. Jednotlivé zápasy byly velmi vyrovnané, ale poctivá celoroční příprava družstva SK Lány přinesla své ovoce a naše domácí družstvo zvítězilo. Pořadí v turnaji družstev: 1. dr. SK Lány, 2. dr. Sem-Tam, 3. dr. Senioři, 4. dr. Morašice. Slavnostní odpoledne bylo zahájeno starostou obce Liborem Kopeckým, který poděkoval sponzorům posvícení, přítomné seznámil s programem celého odpoledne i večera a všem návštěvníkům popřál příjemnou zábavu. Pro tento rok byla vyhlášena prestižní soutěž pro naše muže o nejchutněji upravený vepřový bůček. Do soutěže se přihlásilo 18 mužů kuchařů. Každý dodaný bůček měl přidělené číslo, pod nímž se dostaly k posouzení čtyřčlenné komisi: Bohuslav Hrstka, Maruška Kopecká, Vašek Kaplan a Mudr. Jarmila Čelakovská. Komise stanovila pořadí: 1. Josef Málek, 2. Jaroslav Lamberský, 3. Miloš Kubelka. Všichni soutěžící byli odměněni. Pro malé návštěvníky posvícení  připravili členové dětského oddílu Berušky soutěže. Za své výkony soutěžící získali velké množství odměn.  Následně proběhl turnaj "stínání kouhouta" a na vítěze byli připraveni chovní kohouti. Dále proběhla tombola a majitel nejšťastnějšího losu si odnesl domácí pekárnu a sele na rožeň. Po rozdání cen se tradičně rozporcoval chutný, "posvícenský čuník". Večer pokračovalo posvícení produkcí hudební skupiny "Sem Tam" a tancem. Díky teplé, tropické noci se posvícení protáhlo až na třetí hodinu ranní. Foto zde


Advent

29. listopadu - setkání při příležitosti zapálení první adventní svíčky a rozsvícení vánočního stromečku. Vystoupení s pohádkovou tématikou předvedly děti z oddílu Berušky.

ARCHITECT STUDIO, Václavské náměstí 1, Praha, 110 00, +420 100 123 456
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky