2017


Výroční valná hromada

 V sobotu 14.1.2017 se od 18.00h konala v klubovně SDH valná hromada. Na úvod starosta sboru Petr Pištínek přivítal přítomné členy a hosty. Z obce Morašice se valné hromady zúčastnili František Roztočil a Miloš Jožák, za rozhodčí Jiří Pochobradský a Martin Vojta.

 Zprávu o činnosti sboru za rok 2016 přednesl velitel sboru Tomáš Dvořáček. Ve svém příspěvku především ocenil pořádané akce, jako hasičský ples, pálení čarodějnic, dětský den, hasičskou soutěž Memoriál Zdeňka Hrstky a nově vzniklého tenisového turnaje.

 O výsledcích soutěžního družstva  v roce 2016 seznámil přítomné velitel družstva Petr Pištínek ml.

 Starosta obce Lány Libor Kopecký ve svém příspěvku poděkoval hasičům za jejich činnost při organizování kulturních a sportovních akcí v loňském roce.

 Ocenění za 10 let práce pro sbor obdrželi: Basárová Renata, Divišová Anna, Kopecká Marie, Kopecký Martin, Málek Josef, Málková Hana, Svoboda jiří a Svobodová Soňa.

 Ocenění za 20 let: Kopriva Ivan

                     30 let: Kopecký Libor

                     40 let: Kočí Pavel

                     50 let: Tatíček František   Hanka V. "50"

Oslava 11.2.2017

Hasičský ples

18.2.2017

Foto zde

Pálení čarodějnic

30.4.2017

V neděli 30.4.2017 proběhlo v odpoledních hodinách u klubovny SDH tradiční pálení čarodějnic. Jako vždy byly pro děti připraveny soutěže, opékání špekáčků a před zapálením velkého ohně došlo k vyhodnocení soutěže Miss čarodějnice 2017. Vítězkou se stala Terezka Jordáková, druhá Viktorie Velínská a třetí Valentýna Velínská. Více foto

Renata B. "50"

Foto                                                              20.5.2017

Dětský den

3.6.2017

V sobotu 3.6. zorganizovalo místní sdružení SDH pro naše "nejmenší" dětský den. Akce se zúčastnilo i několik dětí z okolních vesnic. Starosta obce přivítal všechny zúčastněné a po úvodním přivítání zahájil sportovní odpoledne. Stanoviště byla připravena jak pro větší, tak i pro ty nejmenší "závodníky". Všechny děti byly odměněny drobnými cenami. Sportovní odpoledne bylo zakončeno tradičním opékáním špekáčků. Foto

Memoriál Zdeňka Hrstky

17.6.2017

Dne 17.6.2017 proběhla tradiční hasičská soutěž pořádaná místní SDH. Při nepříliš vydařeném počasí nás přijela navštívit pouze dvě družstva. A to hasiči z Markovic a Morašic. Tyto týmy pak doplnila dvě družstva z Lánů. Konečné pořadí v hasičském útoku: 1. Markovice, 2. Lány A, 3. Lány B a 4. Morašice

Poté následovala netradiční štafeta, v níž opět zvítězilo družstvo z Markovic.

Foto

Tomáš D. "50"

                                                                      21.7.2017                                                           Foto

Staročeské posvícení

26.8.2017

 Dne 26.8.2017 proběhl u klubovny SDH Lány jubilejní 25. ročník Staročeského posvícení a zároveň 10. ročník volejbalového turnaje o "Pohár starosty obce" Na programu celého dne byla ještě soutěž mužů o nejchutnější bramborák, hry pro děti připravené oddílem berušek, stínání kohouta, bohatá tombola s hlavní cenou multifunkční tablet a samozřejmě večerní zábava s živou hudbou     Dopoledne bylo počasí ještě příjemné, zato odpoledne vyšplhaly teploměry ke 30°C. Naštěstí se obecnímu úřadu společně s SDH podařilo vybudovat, prostřednictvím p. Ježka z Rozhovic, krásný dřevěný přístřešek, který návštěvníky ochránil před přímým sluncem.  Volejbalového klání se zúčastila 4 družstva a to Pulčíci z Morašic, Morašice B, Saláti z Chrudimi a domácí SK Lány. Ve finále se utkaly týmy Salátů a Lánů, kdy po těžkém boji, i s počasím, vyhráli Saláti a lánští tak ztratili možnost vyhrát putovní pohár, po dvouch ročnících za vítězství, nastálo.

 Do soutěže o nejchutnější bramborák se zapojilo 9 mužů. Komise ve složení Dagmar Jirásková, Naďa Velínská, Soňa Svobodová, Renata Basárová, Dagmar Pištínková a Lenka Nepovímová určila konečné pořadí takto: 1. místo Petr Pištínek st., 2. místo Jaroslav Lamberský a 3. místo Libor Kopecký.

 Po tombole začalo porcování vepřových kýt od p. Francouze a začala posvícenská zábava s kapelou "Klíče"

 Na závěr je potřeba poděkovat všem sponzorům, obecnímu úřadu Lány a členům místního SDH za perfektní organizaci celého dne. Foto z celého dne zde.

Volejbalový turnaj:

1. místo Saláti z Chrudimi

2. místo SK Lány

3. místo Morašice B

4. místo Pulčíci

Soutěž o nejchutnější bramborák:

1. místo Petr Pištínek st.

2. místo Jaroslav Lamberský

3. místo Libor Kopecký

Míša L. "40"

                                                                 16.9.2017                                                        Foto      

Bohuslav H. "70"

                                                                  11.11.2017                                                      Foto

Milan K. "40"

                                                               25.11.2017                                                      Foto

Advent

3.12.2017

V neděli 3.12. se sešli obyvatelé obce Lány k zahájení adventního času. Starosta obce přivítal všechny přítomné a krátce zhodnotil uplynulý rok. Děti ze zdejšího oddílu Berušek si pro letošek připravily pohádku ,,Jak čerti šli do světa". Pro všechny hosty byl tradičně připraven punč, svařené víno a domácí cukroví od žen z SDH. Celá akce končila rozsvícením vánočního stromku a zapálením první adventní svíčky. Více foto zde.

Drahuška K. "50"

                                                                      9.12.2017                                                                  Foto

ARCHITECT STUDIO, Václavské náměstí 1, Praha, 110 00, +420 100 123 456
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky