Sem vložte podnadpis

2017


Výroční valná hromada

 V sobotu 14.1.2017 se od 18.00h konala v klubovně SDH valná hromada. Na úvod starosta sboru Petr Pištínek přivítal přítomné členy a hosty. Z obce Morašice se valné hromady zúčastnili František Roztočil a Miloš Jožák, za rozhodčí Jiří Pochobradský a Martin Vojta.

 Zprávu o činnosti sboru za rok 2016 přednesl velitel sboru Tomáš Dvořáček. Ve svém příspěvku především ocenil pořádané akce, jako hasičský ples, pálení čarodějnic, dětský den, hasičskou soutěž Memoriál Zdeňka Hrstky a nově vzniklého tenisového turnaje.

 O výsledcích soutěžního družstva  v roce 2016 seznámil přítomné velitel družstva Petr Pištínek ml.

 Starosta obce Lány Libor Kopecký ve svém příspěvku poděkoval hasičům za jejich činnost při organizování kulturních a sportovních akcí v loňském roce.

 Ocenění za 10 let práce pro sbor obdrželi: Basárová Renata, Divišová Anna, Kopecká Marie, Kopecký Martin, Málek Josef, Málková Hana, Svoboda jiří a Svobodová Soňa.

 Ocenění za 20 let: Kopriva Ivan

                     30 let: Kopecký Libor

                     40 let: Kočí Pavel

                     50 let: Tatíček František   Hanka Valentová "50"

Oslava 11.2.2017

Hasičský ples

18.2.2017

Foto zde

Pálení čarodějnic

30.4.2017

V neděli 30.4.2017 proběhlo v odpoledních hodinách u klubovny SDH tradiční pálení čarodějnic. Jako vždy byly pro děti připraveny soutěže, opékání špekáčků a před zapálením velkého ohně došlo k vyhodnocení soutěže Miss čarodějnice 2017. Vítězkou se stala Terezka Jordáková, druhá Viktorie Velínská a třetí Valentýna Velínská. Více foto

Renata Basárová "50"

Foto                                                              20.5.2017

Dětský den

3.6.2017

V sobotu 3.6. zorganizovalo místní sdružení SDH pro naše "nejmenší" dětský den. Akce se zúčastnilo i několik dětí z okolních vesnic. Starosta obce přivítal všechny zúčastněné a po úvodním přivítání zahájil sportovní odpoledne. Stanoviště byla připravena jak pro větší, tak i pro ty nejmenší "závodníky". Všechny děti byly odměněny drobnými cenami. Sportovní odpoledne bylo zakončeno tradičním opékáním špekáčků. Foto