Sem vložte podnadpis

2017


Výroční valná hromada

 V sobotu 14.1.2017 se od 18.00h konala v klubovně SDH valná hromada. Na úvod starosta sboru Petr Pištínek přivítal přítomné členy a hosty. Z obce Morašice se valné hromady zúčastnili František Roztočil a Miloš Jožák, za rozhodčí Jiří Pochobradský a Martin Vojta.

 Zprávu o činnosti sboru za rok 2016 přednesl velitel sboru Tomáš Dvořáček. Ve svém příspěvku především ocenil pořádané akce, jako hasičský ples, pálení čarodějnic, dětský den, hasičskou soutěž Memoriál Zdeňka Hrstky a nově vzniklého tenisového turnaje.

 O výsledcích soutěžního družstva  v roce 2016 seznámil přítomné velitel družstva Petr Pištínek ml.

 Starosta obce Lány Libor Kopecký ve svém příspěvku poděkoval hasičům za jejich činnost při organizování kulturních a sportovních akcí v loňském roce.

 Ocenění za 10 let práce pro sbor obdrželi: Basárová Renata, Divišová Anna, Kopecká Marie, Kopecký Martin, Málek Josef, Málková Hana, Svoboda jiří a Svobodová Soňa.

 Ocenění za 20 let: Kopriva Ivan

                     30 let: Kopecký Libor

                     40 let: Kočí Pavel

                     50 let: Tatíček František   Hanka Valentová "50"

Oslava 11.2.2017

Hasičský ples

18.2.2017

Foto zde

Pálení čarodějnic

30.4.2017

V neděli 30.4.2017 proběhlo v odpoledních hodinách u klubovny SDH tradiční pálení čarodějnic. Jako vždy byly pro děti připraveny soutěže, opékání špekáčků a před zapálením velkého ohně došlo k vyhodnocení soutěže Miss čarodějnice 2017. Vítězkou se stala Terezka Jordáková, druhá Viktorie Velínská a třetí Valentýna Velínská. Více foto

Renata Basárová "50"

Foto                                                              20.5.2017

Dětský den

3.6.2017

V sobotu 3.6. zorganizovalo místní sdružení SDH pro naše "nejmenší" dětský den. Akce se zúčastnilo i několik dětí z okolních vesnic. Starosta obce přivítal všechny zúčastněné a po úvodním přivítání zahájil sportovní odpoledne. Stanoviště byla připravena jak pro větší, tak i pro ty nejmenší "závodníky". Všechny děti byly odměněny drobnými cenami. Sportovní odpoledne bylo zakončeno tradičním opékáním špekáčků. Foto

Memoriál Zdeňka Hrstky

17.6.2017

Dne 17.6.2017 proběhla tradiční hasičská soutěž pořádaná místní SDH. Při nepříliš vydařeném počasí nás přijela navštívit pouze dvě družstva. A to hasiči z Markovic a Morašic. Tyto týmy pak doplnila dvě družstva z Lánů. Konečné pořadí v hasičském útoku: 1. Markovice, 2. Lány A, 3. Lány B a 4. Morašice

Poté následovala netradiční štafeta, v níž opět zvítězilo družstvo z Markovic.

Foto

Tomáš Dvořáček "50"

                                                                    21.7.2017                                Foto